Trở về

HỆ THỐNG PHÓ BẢN ĐA DẠNG

07-10-2022

 HỆ THỐNG PHÓ BẢN ĐA DẠNG

Trong thế giới Thiếu Niên Vô Song, mỗi Chủ Nhân đều sẽ trải qua một mạch cốt truyện chính tuyến xuyên suốt các phó bản. Mỗi chương tương ứng với từng chương phó bản.

Thám hiểm phó bản bao gồm: vượt cốt truyện chính, vượt phó bản Tinh Anh, vượt phó bản Danh tướng để nhận được nhiều nguyên bảo và tài nguyên.

Cốt truyện chính

Phó bản Tinh Anh

Phó bản danh tướng


Thiếu Niên Vô Song - Game thẻ tướng HOT nhất 2022
Game Đấu Tướng Kinh Điển 6vs6 - Liên Kích Tất Sát - Cày Nát Server