Trở về

HỆ THỐNG KINH MẠCH – TĂNG PHẨM

07-10-2022

 HỆ THỐNG KINH MẠCH – TĂNG PHẨM

Tướng tư chất 13 trở lên đạt Lv 74 có thể mở Tăng Phẩm Tướng, hoàn thành Nhiệm Vụ Tăng Phẩm để tăng tư chất Tướng

Cứ hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được buff thuộc tính

Một số nhiệm vụ cần tốn Linh Hồn Tăng Phẩm. Sau khi đã nhận nhiệm vụ, chiến đấu ở lối chơi tương ứng có thể rơi ra Linh Hồn Tăng Phẩm, sau khi đạt giới hạn nhận nhiệm sẽ không thể rơi nữa

Khi nhận được nhiệm vụ cần Linh Hồn Tăng Phẩm giống nhau, giới hạn rơi trong lối chơi sẽ tính theo giới hạn của nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn.

Nhân vật chính cần tăng đến tư chất 18 mới được tăng phẩm.

Sau khi trở về thành từ Thám Hiểm Hoàng Lăng mới được dùng Linh Hồn Thám Hiểm


Thiếu Niên Vô Song - Game thẻ tướng HOT nhất 2022
Game Đấu Tướng Kinh Điển 6vs6 - Liên Kích Tất Sát - Cày Nát Server