Trở về

ĐẶC QUYỀN VIP

10-10-2022

 ĐẶC QUYỀN VIP

 Các vị chủ nhân thân mến,

       Tiểu My xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các chủ nhân. Trong trò chơi, các vị chủ nhân có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP ở KNB ==> chọn KNB sẽ xuất hiện giao diện Vip, chọn tiếp Đặc quyền Vip

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP

EXP VIP

VND

Đặc quyền VIP

Quà VIP

VIP 1

60

20.000

Mua thể lực 8 lần

Mua Tinh Lực 5 lần

Đấu Trường mua 6 lượt

Cài lại PB Tinh Anh 2 lần

Shop Thường làm mới 4 lần

Số lượt bổ sung Xẻng +3

Mua thêm 1 lượt vượt ải Anh Hùng Vô Song

PB Danh Tướng mua 1 lượt khiêu chiến

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 5 lần

Giới hạn Túi Đạo Cục +35

Giới hạn Túi Tướng +105

Giới hạn Túi Trang Bị +105

Giới hạn Túi Chuyên +105

Giới hạn Túi Binh Thư +105

Giới hạn Túi Phù Ấn +35

Rìu Xích Diễm x1

Tướng Lệnh Sử Thi x5

Đá Tăng Sao Tướng x300

Đá Thiên Mệnh x300

VIP 2

300

100.000

Mở Đặc quyền tốc đánh x3

Quỹ trưởng thành

Tự chiến đấu BOSS TG

Mua Thể Lực 9 lần

Mua Tinh Lực 6 lần

Cài lại PB Chính 3 lần

Các quyền VIP 1

Tướng Lệnh Truyền Thuyết x1

Giày Xích Diễm x1

Đá Tăng Sao Tướng x500

Đá Thiên Mệnh x500

VIP 3

1.000

340.000

Bỏ qua chiến đấu

Mua Thể Lực 10 lần

Mua Tinh Lực 7 lần

Đấu Trường mua 8 lượt

PB Tinh Anh mua 2 lượt

Số lượt mua Khiêu Chiến Cực Hạn 2 lần

Số lượt làm mới buff Khiêu Chiến Cực Hạn 4 lần

Các quyền VIP 2

Tướng Lệnh Truyền Thuyết x1

Mũ Xích Diễm x1

Đá Tăng Sao Tướng x800

Đá Thiên Mệnh x800

VIP 4

2.000

670.000

Mua Thể Lực 11 lần

Mua Tinh Lực 8 lần

Đấu Trường mua 9 lượt

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 10 lần

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 4 lần

Các quyền VIP 3

Tướng Lệnh Truyền Thuyết x2

Đá Tăng Sao Tướng x1000

Đá Thiên Mệnh x1000

Bạc x500000

VIP 5

5.000

1.670.000

Mua Thể Lực 12 lần

Mua Tinh Lực 9 lần

Đấu Trường mua 10 lượt

Số lượt bổ sung Xẻng 6 lần

Các quyền VIP 4

Rương Trang Bị Vô Song

Đá Tăng Sao Tướng x1000

Đá Thiên Mệnh x1000

Bạc x700000

VIP 6

8.000

2.670.000

Rời khỏi giao diện Boss hoặc offline tự động chiến đấu

Mua Thể Lực 13 lần

Mua Tinh Lực 0 lần

Đấu Trường mua 11 lượt

Các đặc quyền VIP 5

Rương Trang Bị Vô Song x1

Đá Tăng Sao Tướng x1200

Đá Thiên Mệnh x1200

Bạc x1000000

VIP 7

15.000

5.000.000

Mua Thể Lực 14 lần

Mua Tinh Lực 11 lần

Đấu Trường mua 12 lượt

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 6 lần

Số lượt mua Khiêu Chiến Cực Hạn 3 lần

Số lượt làm mới buff Khiêu Chiến Cực Hạn 8 lần

Các đặc quyền VIP 6

Rương Trang Bị Vô Song x1

Rương TB Chuyên Tướng Cam-Cực

Đá Tăng Sao Tướng x1500

Đá Thiên Mệnh x1500

VIP 8

25.000

8.400.000

Mua Thể Lực 14 lần

Mua Tinh Lực 11 lần

Cài lại PB Chính 5 lần

Đấu Trường mua 13 lượt

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 16 lần

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 7 lần

Các đặc quyền VIP 7

Rương Thái Sơ Luyện Ma (Chọn) x1

Tinh Hoa Tướng Đỏ x50

Đá Tăng Sao Tướng x2000

Đá Thiên Mệnh x 2000

VIP 9

50.000

16.700.000

Mua Thể Lực 14 lần

Mua Tinh Lực 11 lần

Đấu Trường mua 12 lượt

Cài lại PB Tinh Anh 5 lần

Mua lượt khiêu chiến ải thưởng PB Bang +12

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 8 lần

*Mở dịch vụ CSKH VIP

Các đặc quyền VIP 8

Rương Thái Sơ Luyện Ma (Chọn) x1

Tinh Hoa Tướng Đỏ x80

Đá Tăng Sao Tướng x2500

Đá Thiên Mệnh x 2500

VIP 10

100.000

34.000.000

Mua Thể Lực 17 lần

Mua Tinh Lực 14 lần

Đấu Trường mua 16 lượt

Mua lượt khiêu chiến ải thưởng PB Bang +13

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 19 lần

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 9 lần

Các đặc quyền VIP 9

Rương Thái Sơ Luyện Ma (Chọn) x1

Tinh Hoa Tướng Đỏ x120

Đá Tăng Sao Tướng x3000

Đá Thiên Mệnh x 3000

VIP 11

150.000

50.000.000

Mua Thể Lực 18 lần

Mua Tinh Lực 15 lần

Đấu Trường mua 18 lượt

Số lượt bổ sung Xẻng 9 lần

Mua lượt khiêu chiến ải thưởng PB Bang +14

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 10 lần

Các đặc quyền VIP 10

Rương Thái Sơ Luyện Ma (Chọn) x1

Tinh Hoa Tướng Đỏ x240

Đá Tăng Sao Tướng x4000

Đá Thiên Mệnh x 4000

VIP 12

250.000

84.000.000

Mua Thể Lực 20 lần

Mua Tinh Lực 16 lần

Cài lại PB Chính 6 lần

Đấu Trường mua 20 lượt

Cài lại PB Tinh Anh 6 lần

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 22 lần

Các đặc quyền VIP 11

Rương Đá Phụng Đỏ x1

Phụng Vũ x100

Đá Tăng Sao Tướng x5000

Đá Thiên Mệnh x 5000

VIP 13

500.000

167.000.000

Mua Thể Lực 22 lần

Mua Tinh Lực 17 lần

Đấu Trường mua 22 lượt

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 14 lần

Mua thêm 5 lượt vượt ải Anh Hùng Vô Song

Shop Tướng làm mới 65 lần

Các đặc quyền VIP 12

Rương Đá Long Đỏ

Phụng Vũ x300

Đá Tăng Sao Tướng x6000

Đá Thiên Mệnh x 6000

VIP 14

1.000.000

340.000.000

Mua Thể Lực 24 lần

Mua Tinh Lực 18 lần

Đấu Trường mua 24 lượt

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 25 lần

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 16 lần

Shop Tướng làm mới 70 lần

Các đặc quyền VIP 13

Tinh Hoa Tướng Đỏ x1200

Đá Tăng Sao Tướng x7000

Đá Thiên Mệnh x 7000

VIP 15

1.500.000

500.000.000

Mua Thể Lực 26 lần

Mua Tinh Lực 19 lần

Cài lại PB Chính 7 lần

Đấu Trường mua 27 lượt

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 18 lần

Shop Tướng làm mới 75 lần

Các đặc quyền VIP 14

Tinh Hoa Tướng Đỏ x1600

Đá Tăng Sao Tướng x8000

Đá Thiên Mệnh x 8000

VIP 16

2.000.000

670.000.000

Mua Thể Lực 30 lần

Mua Tinh Lực 20 lần

Đấu Trường mua 30 lượt

Mua lượt khiêu chiến Sân Diễn Võ 30 lần

Mua lượt làm mới Sân Diễn Võ 20 lần

Shop Tướng làm mới 80 lần

Các đặc quyền VIP 15

Tinh Hoa Tướng Đỏ x2000

Rương Chuyên Chiến Thần x2

Ảo Vũ Quang Phiến x1

 


Thiếu Niên Vô Song - Game thẻ tướng HOT nhất 2022
Game Đấu Tướng Kinh Điển 6vs6 - Liên Kích Tất Sát - Cày Nát Server