Trở về

CHIÊU MỘ

07-10-2022

Chiêu mộ được chia làm 2 cái là Chiêu Mộ Trận Doanh và Quay Trang Bị Chuyên Thuộc

 CHIÊU MỘ TRẬN DOANH

Cốt truyện: Là nơi để chiêu mộ binh tướng trợ giúp Chủ nhân bình định giang sơn. Sau khi tu sửa, có thể dùng Chiêu Mộ Lệnh để triệu hồi các tướng ở trận doanh

Mỗi ngày có 1 lần chiêu mộ Chiêu Mộ Cao miễn phí và 3 lần Chiêu Mộ Thường miễn phí

Chiêu mộ cao cấp tích lũy 50 lần sẽ mở chiêu mộ Tướng Đỏ

Tích lũy 100 lần, mở 2 Tâm Nguyện

Tích lũy 150 lần, mở Tâm Nguyện thứ 3

Tích lũy 200 lần, mở Tâm Nguyện thứ 4

Tỷ lệ chiêu mộ Tướng Tâm Nguyện tăng cao

Mỗi Tâm Nguyện mỗi ngày có hiệu lực 1 lần, 0h cài lại Tâm Nguyện

 QUAY TRANG BỊ CHUYÊN THUỘC

Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí để quay. Sau đó dùng lệnh hoặc mua bằng KNB

Khi quay đủ 20 lần sẽ ra trang bị chuyên thuộc cam

Mua 10 lần sẽ là 1880 KNB

Vật phẩm khác có thể xuất hiện là Tinh Hoa Chuyên Thuộc, Đá Tăng Sao Chuyên, Khí Hồn, Bạc


Thiếu Niên Vô Song - Game thẻ tướng HOT nhất 2022
Game Đấu Tướng Kinh Điển 6vs6 - Liên Kích Tất Sát - Cày Nát Server