Trở về

[Sự kiện WEB] Chinh Phục Mỹ Nhân - Rinh Quà Siêu Khủng

14-12-2022

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 14/12/2022 đến 10h ngày 22/12/2022

- Thời gian nhận lượt Chinh Phục : Từ 0h ngày 14/12/2022 đến 23h59 ngày 21/12/2022 (sau thời gian này, Chủ Nhân làm nhiệm vụ sẽ không nhận được lượt Chinh Phục nữa)

Hướng Dẫn:

- Chủ Nhân tham gia sự kiện tại link: https://thieunienvosong.vn/su-kien/chinh-phuc-my-nhan/

- Sau khi tham gia, Chủ Nhân cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢNCHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Chủ Nhân tham gia Chinh Phục mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Chủ Nhân có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Chinh Phục Mỹ Nhân. Mỗi ngày sẽ có số lần nhận nhiệm vụ nhất định tùy theo nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Chinh Phục Mỹ Nhân, sau khi Chủ Nhân chinh phục sẽ ngẫu nhiên may mắn 1 trong 8 item quà : Hộp quà, trái tim, nhẫn, chocolate, thiệp, hoa hồng, gấu bông, kẹo

- Chủ Nhân có thể vào mục Đổi Thưởng để đổi cho mình phần quà mong muốn khi đạt đủ số lượng item theo yêu cầu mỗi phần quà

- Chi tiết các gói quà:

 

Gói Quà

Vật phẩm

Số lượng

Gói quà tướng

Tinh Hoa Tướng Đỏ

10

Danh Vọng

200

Đá Tăng Sao Tướng

1000

Gói quà chuyên thuộc

Tinh Hoa Chuyên Đỏ

10

Khí Hồn

640

Đá Tăng Sao Chuyên

50

Gói quà binh thư

Tinh Hoa Binh Thư

9

Hồn Ngọc

400

Đá Luyện Binh Thư

200

Gói quà phù ấn

Tinh Hoa Phù Ấn

9

Phù Hồn

400

Đá Luyện Phù Ấn

200

Gói quà trang bị

Tinh Hoa TB

10

Uy Danh

3200

Đá Tinh Luyện-IV

100

Gói quà chiêu mộ

Tướng Lệnh Truyền Thuyết

1

Thần Khí Lệnh Truyền Thuyết

1

Gói quà dưỡng tướng

Đá Tăng Sao Tướng

500

Đá Tăng Sao Chuyên

500

Đá Thiên Mệnh

500

Đá Tẩy Luyện

500

Gói quà tiền tệ

Vàng

500

Túi Bạc-III

2

Gói quà Thời Trang

Thời trang Bạch Hổ Vàng

1

 

** Lưu ý: Riêng gói quà thời trang nếu Chủ Nhân có đủ điều kiện đổi nhưng muốn chuyển sang phần thưởng khác có thể ib cho Tiểu My để My có thể hỗ trợ nhé

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Chủ Nhân có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được.

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Chủ Nhân vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ Tiêu KNB, Tích Lũy Nạp, Chiêu Mộ, Làm Mới Shop,Tham gia BOSS, Đấu Trường ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Chủ Nhân hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

Phần Thưởng

Quà Cá Nhân

Chủ Nhân tích lũy lượt Chinh Phục đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc Tích Lũy
Cá nhân

Vật phẩm

Số lượng

100

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

1

Đá Tăng Sao Tướng

3000

Đá Thiên Mệnh

3000

Đan EXP-III

300

300

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

1

Rương Đá Long Phụng Cam (Chọn)

1

Rương Đá Cam (Chọn)

2

Rương Đá Ngũ Hành (Chọn)

2

500

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

1

Rương Thái Sơ Luyện Ma (Chọn)

1

Đá Tinh Luyện-IV

400

Đá Tẩy Luyện

4000

1000

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

2

Rương Binh Thư Đỏ (Chọn)

4

Đá Luyện Binh Thư

3000

Càn Khôn Đại Lược

10

2000

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

2

Rương Phù Ấn Đỏ (Chọn)

4

Đá Luyện Phù Ấn

3000

Phù Ấn EXP-IV

10

3000

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

3

Rương Chuyên Tướng Đỏ (Chọn)

2

Đá Tăng Sao Chuyên

10000

Túi Bạc-III

20

4000

Rương Tướng Đỏ (Chọn)

4

Rương Sủng Đỏ (Chọn)

2

Phụng Vũ

100

Tơ Tằm

1000

5000

Vũ Khí Chuyên NV Chính

2

Tinh Hoa Hoán Đổi

100

Phụng Vũ

200

Tơ Tằm

2000

Quà Mốc Chinh Phục

Tổng số lần Chinh Phục Mỹ Nhân của tất cả Chủ Nhân đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc tích lũy

Vật Phẩm

Số lượng

30000

Vàng

300

Túi Bạc-III

1

Thần Khí Lệnh Sử Thi

5

60000

Vàng

500

Túi Bạc-III

2

Tướng Lệnh Sử Thi

5

100000

Vàng

700

Túi Bạc-III

4

Thần Khí Lệnh Truyền Thuyết

1

150000

Vàng

900

Rương Đá Cam (Ngẫu Nhiên)

1

Tướng Lệnh Truyền Thuyết

1

200000

Vàng

1200

Rương Binh Thư Cam (Chọn)

1

Rương Phù Ấn Cam (Chọn)

1

Quà Đua Top CHINH PHỤC

Sau khi kết thúc sự kiện, Chủ Nhân tham gia tích lũy Chinh Phục nhận được nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Quà Top

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Túi Chuyên Thuộc

3

10 Rương Tướng Đỏ ( Chọn ) Hoặc Thời Trang Vàng Chọn ( U Linh – Pháp Sư – Bạch Hổ )

1

Phụng Vũ

1000

Tơ Tằm

5000

Top 2

Túi Chuyên Thuộc

1

Rương Tướng Đỏ ( Chọn )

5

Phụng Vũ

500

Tơ Tằm

2500

Top 3

Túi Chuyên Thuộc

1

Rương Tướng Đỏ ( Chọn )

2

Phụng Vũ

250

Tơ Tằm

1250

Top 4

Rương Tướng Đỏ ( Chọn )

2

Phụng Vũ

200

Tơ Tằm

1200

Rương Chuyên Chiến Thần

1

Top 5

Rương Tướng Đỏ ( Chọn )

1

Phụng Vũ

200

Tơ Tằm

1000

Rương Chuyên Chiến Thần

1

Top 6-10

Quà Mảnh Tướng Đỏ

100

Rương Mảnh Thái Sơ Luyện Ma

100

Phụng Vũ

100

Tơ Tằm

500

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame.

- Đối với phần thưởng Đua TOP CHINH PHỤC  sẽ được trao trong vòng 3-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Tiểu My sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC