Trở về

KHẢM ĐÁ

07-10-2022

 KHẢM ĐÁ

Lối vào: Nằm bên trái ấn

Tổng có 7 loại lỗ khảm, mỗi loại chỉ được khảm Đá thuộc tính tương ứng, trên cùng là Mộc, theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Mộc, Hỏa, Kim, Thủy, chính giữa bên trái là Long, bên phải là Phụng

Cần khảm đầy 5 lỗ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mới khảm được 2 lỗ chính giữa

Nếu gỡ 1 Đá bất kỳ trong 5 loại Đá xung quanh, Đá Long Phụng chính giữa sẽ mất hiệu lực

Thuộc tính Đá của 7 loại lỗ khảm:

Kim: Công, Tăng Công, Tăng ST

Mộc: HP, Tăng HP

Thủy: Né, Điểm Đỡ Đòn, Miễn ST Bạo

Hỏa: Chính Xác, Điểm Phá Giáp, ST Bạo

Thổ: Thủ, Tăng Thủ

Long: Tăng ST Cuối, Công Cuối, ST Đánh Thường, ST Nộ

Phụng: Miễn ST Cuối, HP Cuối, Thủ Cuối

Khảm đầy đá Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đá Long Phụng có thể kích hoạt thuộc tính phẩm chất tương ứng (kích hoạt theo đá có phẩm chất thấp nhất), có thể xem chi tiết ở giao diện khảm


Thiếu Niên Vô Song - Game thẻ tướng HOT nhất 2022
Game Đấu Tướng Kinh Điển 6vs6 - Liên Kích Tất Sát - Cày Nát Server