tin tức - sự kiện
200 tướng - 4 triều đại
Hạng Vũ
Thời
Hán Sở
Tứ Đại Chiến Thần
Tây Sở Bá Vương
Lực Bạt Sơn Hà
Sở Hán Tranh Bá
Bá Vương Biệt Cơ
Hùng Tài Đại Lược
Công: 5830
Thủ: 944
HP: 22977
kỹ năng nhân vật
duyên phận
Lữ Bố
Thời
Tam Quốc
Tứ Đại Chiến Thần
Thiên Hạ Vô Song
Sát Thần Diệt Thế
Đại Hiển Thần Uy
Sất Trá Phong Vân
Sắc Bén Vô Địch
Công: 5830
Thủ: 944
HP: 22977
kỹ năng nhân vật
duyên phận
Lý Nguyên Bá
Thời
Tùy Đường
Tứ Đại Chiến Thần
Thiên Thần Hạ Phàm
Long Đằng Hổ Dược
Kiếm Chỉ Thương Khung
Bá Tuyệt Thiên Hạ
Kỳ Phùng Địch Thủ
Công: 5830
Thủ: 944
HP: 22977
kỹ năng nhân vật
duyên phận
Xi Vưu
Thời
Quần Hùng
Tứ Đại Chiến Thần
Ma Thần Phệ Thiên
Trung Lộc Trung Nguyên
Kỳ Nhân Dị Sự
Chiến Thần Vô Song
Loạn Thế Sát Phạt
Công: 5830
Thủ: 944
HP: 22977
kỹ năng nhân vật
duyên phận
hán sở
tam quốc
tùy đường
quần hùng
phúc lợi ngập tràn
tính năng & hoạt động nổi bật